2005 yılında kurulan Tufin’in misyonu, dünyanın en büyük ağlarını siber saldırılardan korumaktır. Dünya çapında 500’den fazla çalışanı ile büyük işletmelerin karmaşık ağlarında ve bulut ortamlarında birleşik bir güvenlik politikasını yönetmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. 14 korumalı patentle, politika tabanlı otomasyonla ağ değişikliği sürecinde devrim yaratıyor ve Fortune 50 şirketlerinin yarısından fazla sayıda müşterilerinin günler yerine dakikalar içinde hassas değişiklikler yapmasını sağlıyor.

Tufin_logo

Tufin Nedir?

Tufin, müşterilerin fiziksel ağlar, hibrit bulut, konteynerler ve mikro hizmetler genelinde sağlam bir güvenlik duruşu sağlarken iş çevikliklerini artırmalarını sağlar. Müşterilerin değişiklikleri günler yerine dakikalar içinde uygulamasına, zamandan ve değerli kaynaklardan tasarruf etmesine ve endüstri düzenlemeleri ve iç politikalarla sürekli uyumluluğu sürdürmesine yardımcı olmak için politika tabanlı otomasyon sağlar.

Tufin, BT ve bulut güvenlik ekiplerinin altyapılarına ve trafiklerine hassas görünürlük kazanmalarını, güvenlik politikalarını tasarlamalarını ve otomatikleştirmelerini, uyumluluk yükümlülüklerini proaktif olarak karşılamalarını ve agresif, kurumsal çapta bir güvenlik duruşu benimsemek için başarılı bir şekilde iş birliği yapmalarını sağlayan birleşik bir platform sağlar.

Tufin, kurumlara şirket içi, çoklu ve hibrit bulut ortamlarında güvenlik politikası, risk analizi, ağ yapılandırma yönetimi, erişim sağlama ve sürekli uyumluluğu otomatikleştirme yetkisi verir.

Ağ ve güvenlik uzmanları, tüm şirket içi ve bulut çevre varlıkları üzerinde hassas görünürlük ve kontrol elde ederken, bulut uzmanları uygulama düzeyinde trafiği kolayca görselleştirebilir ve buluta özgü altyapıları, iş yükleri ve geliştirme işlem hatları genelinde güvenlik politikaları uygulayabilir.

Tufin Orchestration Suite Nedir?

Uygulamadan ağa kadar güvenlik politikası değişikliklerini otomatik olarak tasarlamak, sağlamak, analiz etmek ve denetlemek için eksiksiz bir çözüm.

Tufin Orchestration Suite, kuruluşların kapsamlı bir güvenlik politikası tanımlamasına ve uygulamasına ve bu politikaya uygun kalırken ağ değişikliklerini hızla otomatikleştirmesine olanak tanıyan merkezi bir güvenlik yönetimi katmanıdır.

Tufin Orchestration Suite, dünyanın en büyük, en karmaşık ağları için kurumsal güvenlik değişikliklerini otomatik olarak tasarlamak, sağlamak, analiz etmek ve denetlemek için politika merkezli bir çözüm sunar. Tufin, uygulamalardan konteynerlere ve güvenlik duvarlarına kadar, manuel hataları ortadan kaldırarak ve tek bir konsol aracılığıyla sürekli uyumluluk sağlayarak iş çevikliğini ve doğruluğunu artırmak için gelişmiş güvenlik politikası yönetimi otomasyonu sağlar.

Tufin’in birleşik güvenlik politikası, güvenlik duvarları, anahtarlar, Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN’ler), özel ve genel bulutlar ve Kubernetes üzerindeki politika kontrollerini tanımlamak ve uygulamak için karmaşık, heterojen ortamları etkili bir şekilde korumak için ağ ve BT güvenlik ekiplerini güçlendirir. Kurumlar, iş akışlarında veya işlem hatlarında otomatik ve doğru ağ değişikliklerini doğrudan uygulamak için Tufin’i kullanır ve bu da şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında gelişmiş bir güvenlik duruşu sağlar.

  • Güvenlik değişikliklerini günler yerine dakikalar içinde uygulayın
  • Hibrit ve parçalı ağları yönetmenin karmaşıklığını azaltın
  • Güvenlik standartlarına sürekli uyum sağlayın
  • Ağ ve güvenliği DevOps ekipleriyle entegre ederek güvenli uygulamaların daha hızlı teslim edilmesini sağlayın
Ağ güvenlik ilkesi yönetimini merkezileştirin ve segmentasyonu basitleştirin

Bütünsel görünürlük elde edin ve ağ segmentasyon politikalarınızın yönetimini şirket içi ve bulut genelinde birleştirin. SecureTrack+, güvenlik bölgeleri arasında izin verilen ve engellenen trafiğin bir temelini oluşturmanıza ve ihlalleri gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyarak tutarlı ağ segmentasyonunu uygulamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Güvenlik Politikası Oluşturucu
Ardından Tufin, istediğiniz segmentasyon ile gerçeklik arasındaki boşlukları aydınlatmak için ağ trafiği günlüklerini gerçek zamanlı olarak izler ve bu boşlukları kapatmak için gereken değişiklikler hakkında talimatlar sağlar.

IPAM Entegrasyonu
SecureTrack+ tüm alt ağ değişikliklerini otomatik olarak doldurur ve korur, böylece risk değerlendirmelerinin ve ihlal uyarılarının doğruluğunu artırır.

securetrack

Otomatik güvenlik duvarı kuralı ve ağ nesnesi temizliği anında yatırım getirisi sağlayın

Güvenlik Duvarı Kuralı Temizleme
SecureTrack+ kullanılmayan, gölgelenmiş, gereksiz, aşırı izin verilen kuralları otomatik olarak algılar, uyarır ve otomatik kuralları devreden çıkarmayı sağlar. Tufin kullanıcıları kural temizleme için harcadıkları zamanı %90 oranında azaltmıştır.

Otomatik Kullanılmayan Nesne Tanımlama ve Ağ Nesnesi Hizmetten Çıkarma
SecureTrack+, donanım değişimi veya ağ mimarisi değişiklikleri nedeniyle artık kullanılmayan ağ nesnelerini (sunucu/alt ağ/aralık) belirleyebilir ve kaldırabilir.

securechange-cleanup-2

Güvenlik duvarı yönetimini ve kural tabanı optimizasyonunu konsolide edin ve otomatikleştirin

Tufin, çok satıcılı, çok platformlu teknolojilerde güvenlik duvarı yönetimini basitleştirmek için tüm güvenlik duvarı kurallarının ve nesnelerinin merkezi olarak depolanmasını sağlar. Gelişmiş bir arama ve filtreleme mekanizması, güvenlik duvarı yönetimi ile ilgili zaman ve çabayı azaltır.

Otomatik Politika Oluşturucu, mevcut trafiğe dayanarak kimin/neyin gerçekten erişim gerektirdiğini otomatik olarak belirler ve güvenlik duvarı kural tabanlarını en az ayrıcalık ilkelerine uygun olarak optimize eder. Bu benzersiz özellik, güvenlik duvarı optimizasyonunu aşırı yoğun güvenlik duvarı ekipleri için ulaşılabilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda optimizasyonun tekrarlanabilir bir güvenlik duvarı yönetim sürecinin parçası haline gelmesini sağlar.

securetrack-rule-viewer-2

Binlerce ağ ve bulut kaynağı genelinde uyumluluk izleme, gerçek zamanlı risk farkındalığı sağlayın

Ağ ve güvenlik ekipleri, riskli erişim ve güvenlik duvarı güvenlik politikası ihlallerini merkezi bir panodan gerçek zamanlı olarak görebilir ve uyarılar alabilir. SecureTrack ağ değişikliklerini izler ve bunları güvenlik/uyumluluk politikalarıyla karşılaştırarak ihlalleri kritikliğe göre önceliklendirir.

Güvenlik Açığı Azaltma
SecureTrack+, güvenlik açığı yönetimi çözümünüzle entegre olarak ağ istihbaratını güvenlik açığı tarama verileriyle ilişkilendirmenize olanak tanır.

securetrack-vma-2

Ağ güvenliği ilkesi düzenleme ve otomasyon sürecini buluta taşıyın

Yalnızca Tufin aracısız, çoklu bulut ilke yönetimi sağlar. Buluta özgü altyapıdan tam olarak yararlanın, kurumsal çapta görünürlük ve kontrol sağlayın ve şirket içi ve bulut genelinde segmentasyonu optimize edin.

Güvenlik duvarlarını CI/CD sürecine entegre edin.

Tufin, DevOps ekibiniz için güvenlik bekçisi olarak hizmet vermek üzere CI/CD sürecinize kolayca entegre olur, böylece çalışma şekillerini değiştirmeleri gerekmez. Tufin, segmentasyon politikalarını ihlal eden erişim değişiklikleri konusunda uyarı verir ve değişiklikleri dağıtım öncesinde proaktif olarak engeller. Bu basit adım, iş yükünü azaltırken kuruluşunuz için riski büyük ölçüde azaltabilir.

azure-management

Kullanım Senaryoları

Kullanım Senaryoları

Bankacılık ve Finans