Boldon James, veri sınıflandırma ve güvenli mesajlaşma çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir siber güvenlik şirketidir. Şirket 1985 yılında kurulmuştur ve merkezi İngiltere’de olup ABD, Kanada ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Boldon James’in çözümleri, finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve devlet dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde her büyüklükteki kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Boldon James Nedir?

boldonjames logo

Boldon James, rakipsiz müşteri hizmetleri ve türünün en iyisi veri koruma ve yönetişim çözümleriyle, dünyanın en başarılı kuruluşlarının çoğunun iş verilerini kontrol altına almasına yardımcı olmaktadır.

  • Güçlü veri güvenliği ve yönetişim ekosistemleri ile entegre olur.
  • İşletmelerin kritik verilerini korur, veri kontrolünü iyileştirir ve riski azaltır.
  • Geliştirilmiş ve basitleştirilmiş iş performansı sunar.

Boldon James by HelpSystems, veri sınıflandırma ve güvenli iletişim konularında sektör uzmanıdır ve dünya çapında tanınan yenilikler, hizmet mükemmelliği ve etkili teknoloji çözümleri sunar.

HelpSystems’ın bir parçası olarak, güçlü veri güvenliği ve yönetişim ekosistemleriyle entegre olarak müşterilerin verileri etkin bir şekilde yönetmesini, operasyonları kolaylaştırmasını ve mevzuat değişikliklerine proaktif olarak yanıt vermesini sağlar.

Veri Sınıflandırması

İşletmeleriniz her geçen gün daha fazla veri üretiyor. Veriler kaydediliyor, unutuluyor ve kayboluyor. Önemli bilgiler sunucularınızda ve depolarınızda korumasız ve kurtarılamaz bir şekilde saklanıyor.

Veri sınıflandırmasını kullanmak, yapılandırılmamış verileriniz üzerindeki kontrolünüzü yeniden kazanmanıza yardımcı olur. Kullanıcılarınızı veri sınıflandırmasına dahil ettiğinizde, politikalarınızı ve kuruluşunuzun verilerinin değerini daha iyi anlayarak otomatik olarak daha fazla veri bilincine sahip olacaklardır.

veri sınıflandırma boldonjames

Veri Sınıflandırması Nedir Ve İşletmeniz İçin Yararları Nelerdir?

Veri sınıflandırması, bilginin tanımlanması, korunması ve yönetilmesine yönelik bir yaklaşımdır ve hızla standart uygulama haline gelmiştir. Katmanlı bir güvenlik stratejisinin parçası olarak uygulanan bu yaklaşım, inovasyon ve üretkenliği teşvik etmek için verilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarır.

En basit haliyle veri sınıflandırması “verilerin en etkin ve verimli kullanımı için kategoriler halinde düzenlenmesi sürecidir”. Güvenlik perspektifinden bakıldığında sınıflandırma, verilerin bir kuruluş için hassasiyet veya değer düzeyine göre kategorize edilmesini ve etiketlenmesini içerir.

İnsanların verilerin nasıl ele alınması gerektiğini bilmelerini sağlayan görsel bir işaretlemeye ek olarak etiket, dosya özelliklerine meta veri olarak gömülür ve verilere yalnızca verilerin sınıflandırmasına karşılık gelen kurallara uygun olarak erişilmesine veya kullanılmasına izin verir. Bu, veri nereye gönderilirse gönderilsin ya da nerede saklanırsa saklansın korumanın da veriyle birlikte hareket ettiği anlamına gelir. Her üç tekniğin de (içeriğe dayalı sınıflandırma, otomatik sınıflandırma ve kullanıcı tabanlı sınıflandırma) kendine özgü faydaları ve tuzakları vardır.

İçeriğe Dayalı Sınıflandırma Politikası

Kurumsal bir veri sınıflandırma politikası, kuruluşun genel veri güvenliği politikası ve stratejisiyle uyumlu olacak şekilde, çalışanların işledikleri farklı veri türlerini nasıl ele almaları gerektiğini belirleyecektir.

İyi yazılmış bir politika, kullanıcıların bir bilginin değeri hakkında hızlı ve sezgisel kararlar almasını ve verilere kimlerin erişebileceği ile RMS’nin kullanılması gerekip gerekmediği gibi uygun işleme kurallarının neler olduğunu belirlemesini sağlayacaktır. Buradaki zorluk, herhangi bir destekleyici teknoloji olmadan, herkesin politikadan haberdar olmasını ve politikayı doğru bir şekilde uygulamasını sağlamaktır.

Otomatik Sınıflandırma Politikası

Bu teknik, kullanıcıların katılımını ortadan kaldırarak iletişim ve eğitim programlarına gerek kalmadan tüm temas noktalarında tutarlı bir şekilde uygulanacak bir sınıflandırma politikasını zorunlu kılar.

Sınıflandırmalar, analiz etmek ve sınıflandırmak için içerikteki anahtar kelimelere veya ifadelere dayalı yazılım algoritmalarını kullanan çözümler tarafından uygulanır. Bu yaklaşım, belirli veri türlerinin kullanıcı müdahalesi olmadan oluşturulduğu durumlarda (örneğin ERP sistemleri tarafından oluşturulan raporlar veya verilerin kredi kartı bilgileri gibi kolayca tanımlanabilen belirli kişisel bilgiler içerdiği durumlarda) kendini gösterir.

Ancak otomatik çözümler bağlamı algılayamaz ve bu nedenle hatalara açıktır; kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilecek ve iş süreçlerini engelleyebilecek hatalı pozitif sonuçların yanı sıra kuruluşları hassas veri kaybına maruz bırakan hatalı negatif sonuçlar da verebilir.

Kullanıcı Tabanlı Sınıflandırma Politikası

Veri sınıflandırma süreci tamamen otomatik hale getirilebilir ancak bu süreç en çok kullanıcı direksiyona geçtiğinde etkili olur.

Kullanıcı tabanlı sınıflandırma tekniği, hangi etiketin uygun olduğuna karar verme ve bunu oluşturma, düzenleme, gönderme veya kaydetme noktasında bir yazılım aracı kullanarak ekleme konusunda çalışanlara sorumluluk verir. Kullanıcıyı sürece dahil etmenin avantajı, bir veri parçasının bağlamı, ticari değeri ve hassasiyeti hakkındaki içgörülerinin, hangi etiketin uygulanacağı konusunda bilinçli ve doğru kararlar almalarını sağlamasıdır. Kullanıcı tabanlı sınıflandırma genellikle otomatik sınıflandırmayı tamamlamak için kullanılan ek bir güvenlik katmanıdır.

Kullanıcıların sınıflandırmaya dahil edilmesi, artan güvenlik bilinci, gelişmiş bir kültür ve raporlamaya yardımcı olan ve uyumluluğu gösterme imkânı sağlayan kullanıcı davranışını izleme becerisi gibi farklı kurumsal faydalar da sağlar. Ayrıca, yöneticiler bu davranışsal verileri olası bir iç tehdidi belirlemek için kullanabilir ve kullanıcılara uygun şekilde ek rehberlik sağlayarak (örneğin ek eğitim yoluyla veya politikayı sıkılaştırarak) endişeleri giderebilir.

boldonjames classifier

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliği, hassas verileri tanımlama, koruma ve yaşam döngüsü boyunca güvende kalmalarını sağlama uygulamasıdır. Koruma gerektiren veriler, kuruluşu yöneten uyumluluk yönetmeliğine veya standardına bağlıdır.

Veri güvenliği hem bir zihniyet hem de her gün aktarılan verileri yolculuklarının tüm aşamalarında kapsamlı bir şekilde korumak için tasarlanmış bir kuruluşun tamamına yayılan koordineli, somut bir dizi çaba ve yazılım çözümüdür. Kapsamlı veri güvenliği için kuruluşların bir koruma katmanı eklemesi gerekir, böylece uçtan uca güvenlik için veriler yolculukları boyunca her aşamada korunur. İdeal olarak veri güvenliği duruşunuz, verilerinizi anlayabilen ve sınıflandırabilen, sızıntıları tespit edip önleyebilen ve hem hareketsiz hem de hareket halindeki verileri güvence altına alıp koruyabilen çözümler içermelidir.

Temel Avantajları

  • Yapılandırılmamış Bilgilere Anlam Kazandırır
  • Eski Belge ve Dosyalar için Kullanılabilir
  • Rutin Sınıflandırma Görevlerini Otomatikleştirir
  • Veri Yönetişiminin Kalitesini Artırır
  • Kurumsal Arama ve E-Keşfi Güçlendirir
  • Veri Kaybını Önlemeyi ve Arşivlemeyi Geliştirir

Kullanım Senaryoları

Kullanım Senaryoları

Bankacılık ve Finans