TITUS 2017-03-16T21:59:10+00:00

TiTUS ile Koruyucu İşaretleme

Güvenli Bilgi Paylaşımı ve Paylaşma İhtiyacını Koruma İhtiyacıyla Dengelemek

Bilginin paylaşımı ulusal ve uluslararası güvenlik açısından çok önemlidir. Etkili ve güvenli bilgi paylaşımını sağlamak için belgeler düzgün bir şekilde işaretlenmeli ve formatlanmalıdır. Tek tip, tutarlı ve detaylı işaretlemeler hassas bilginin yayılmasını azaltır. En sıkı güvenlik gereken alanlarda kourma sağlamak için tasarlanmış olan TITUS kullanıma hazır ticari (COTS) sınıflandırma çözümleri CUI, CAPCO, Avustralya E-posta Koruyucu İşaretleme, GPMS ve FISMA standartlarına yüksek düzeyde güvenlik, yüksek güvenilirlik ve koruyucu işaretleme sağlar.

Güvenli Bilgi Paylaşımı için Koruyucu İşaretleme Çözümleri şunları içerir:

Mesaj Sınıflandırması: Microsoft Outlook, Outlook Web Access, ve taşınabilir aygıtlardaki e-postaları sınıflandırır, etiketler ve koruyarak işaretler.

Microsoft Office için Sınıflandırma: Microsoft Office Word, Excel, ve PowerPoint belgelerini sınıflandırır, etiketler ve koruyarak işaretler.

Metadata Güvenliği: Belgenin metadata özelliklerine göre SharePoint’teki belgelere ulaşımı kısıtlar.