Linux Güvenlik Eğitimi 2017-03-16T21:59:09+00:00

Linux_SecurityLinux/Unix sistemlerin güvenlik seviyelerini artırmak isteyen ya da bu sistemlerin güvenlik denetimlerini yapan profesyonellerin Linux Güvenliği Eğitimi eğitimini katılmaları önerilmektedir.

Eğitim, Linux/Unix sistemlerin zaafiyet yönetimlerini gerçekleştirme, şifre yönetimi, dosya güvenliği gibi konularla başlayıp söz konusu uygulamaların yapılandırmalarına ilişkin klavuzlar, günlük hayat becerileri ve pratik bilgiler içermektedir.

Katılımcı, eğitim sonunda Linux/Unix sisteminin güvenliğini hacker araçlarıyla da denetleyebiliyor olacaktır.

Ön Yeterlilik: Orta seviyede Linux/Unix bilgisi gerekmektedir.

Hedef Kitle: Linux/Unix sistem yöneticileri, IT Denetçileri, Güvenlik Uzmanları, Linux Firewall / IPS Yöneticileri