HP-ArcSight 10 Yıl Üst Üste MQ Lideri Oldu !!!

ArcSight_MQ2013Gartner 2013 Magic Quadrant for Security Information and Event Management yayınlandı. Magic Quadrant, SIEM teknolojisinin benimsenmesini kriter almaktadır. SIEM teknolojisi, güvenlik olaylarının gerçek zamanlı analiz edilmesi için gerekli bilgilerin konsolide edilmesini içermektedir. Bu teknoloji, güvenlik açıklarının daha hızlı bulunmasını ve müşterilerin güvenlik raporlama ve regülasyon ihtiyaçlarını sürekli geliştirerek karşılamalarına yardımcı olmaktadır (PCI, SOX). Gartner, Magic Quadrant’ta üreticileri 2 ana boyutta değerlendirir. Bunlar, vizyon bütünlüğü ve bu vizyonda gerçekleştirilebilen çalışmalardır.

HP ArcSight her iki boyutta da güçlüdür. Özellikle vizyon bütünlüğü konusunda 10 yıl aralıksız olarak liderliğini sürdürmüştür. Gartner’ın açıklamalarına göre, bu rapordaki lider tanımı, müşteri ihtiyaçları tam olarak karşılanırken vizyondaki hedeften ve bu vizyon dahilindeki çalışmalardan sapmamaktır.

Güvenlik Olay Görüntüleme yeteneği ile güvenlik operasyon merkezlerinin kullanabileceği bir çözüm sunmaktayız. Buna ek olarak HP, Network Operasyon Merkezleri ile Güvenlik Operasyon Merkezleri arasında köprü olmakta da birincidir. Bu önemlidir, çünkü güvenlik olayları, firmaların diğer departmanlarına etki ettiği gibi yine IT departmanlarını da etkilemektedir. HP ArcSight, Network-Güvenlik entegrasyonunu sağlayarak, firmaların hem güvenlik hem de operasyonel yeteneklerini arttırmaktadır.

Gartner SIEM MQ 2013

  • HP ArcSight Yukarı ve Sağa ilerledi
  • Aralıksız 10 Yıl Lider, diğerleri yalnızca arada göründüler veya kayboldular
  • Gartner MQ’da En Vizyoner Ürün
  • Gartner HP’nin Vizyoner Analitiğini SIEM ve IT opearasyonları entegrasyonu için altını çiziyor
  • Müşterilerin SIEM ihtiyaçlarını karşılamada 8 kategoriden 4’ünde 1. sırada ve 3’ünde ise 2. sıradayız. (hiçbir üretici 2 kategoriden daha fazlasında 1. Sırada bulunmamaktadır
  • HP ArcSight, müşterilerin önemli gördükleri konuların çoğunda kullanılan 1 Numaralı Üretici olmuştur.

2017-03-16T21:59:32+00:00 May 23rd, 2013|Bilgi Bankası, HP|